Cukrářství Miroslava Sýkorová

V zásadách ochrany osobních údajů se stanoví jakým způsobem používám, shromažďuji, zveřejňuji, přenáším a ukládám vaše osobní údaje na webových stránkách cukrarstvisykorova.cz  (dále jen Webová stránka).

Správcem Webové stránky je Cukrářství Miroslava Sýkorová, Miroslava Sýkorová, Na Borkách 15, Dvůr Králové nad Labem (dále jen Správce).

 

Veškeré informace osobních údajů jsou uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména ze zákonem č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikací č. 127 / 2005 Sb. Jsem připravena také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679, tzv. GDPR.

Osobní údaje zíkané automaticky

Webový server https://cukrarstvisykorova.cz ukládá a zpracuje automaticky údaje o návštěvě stránky. Mezi automaticky ukládané údaje patří čtyři hlavní metody: vlastní logování www serveru, Google analytics, Search Console Webmaster, Askimet.  

ZPRACOVÁNÍ AUTOMATICKÝCH DAT NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Stránka automaticky sbírá a ukládá položky informací, které nám váš prohlížeč pošle do svých souborů protokolu serveru.

  • Typ prohlížeče / verze
  • Použitý operační systém
  • URL odkazujícího (dříve navštívená stránka)
  • Čas požadavku serveru
  • Stát
  • Město
  • Časové pásmo

Tyto údaje nelze přiřadit jednotlivým osobám. Tato data nejsou spojena s jinými zdroji dat a údaje jsou po statistické analýze vymazány.

Osobní data od subjektů

Na Webové stránce shromažďuji a sbírám osobní údaje od subjektů, pokud tyto údaje poskytnou dobrovolně (pomocí vyplnění formulářů uvedených na Webové stránce nebo pomocí naší kontaktní funkce, online objednávky a návštěvní knihy) a výslovně udělí souhlas s kolekcí nebo příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů subjektu ( vyplníte formulář ), tak automaticky.

Účel shromažďování a sbírání osobních dat:

Uvedená osobní data shromažďujeme především za účelem kontaktování zákazníků / návštěvníků webu. Není-li uvedeno jinak, Cukrářství Miroslava Sýkorová nasbírané osobní údaje nepředává ani neprodává dalším správcům a příjemcům.

Níže najdete odkaz na pověřenou osobu, která má na starosti ochranu osobních údajů, technické informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů v rámci této Webové stránky.

Osobní data shromážděná od subjektu:

Součástí formuláře na Webových stránkách je odkaz na tuto stránku.

Pro konkrétní informace o uplatnění konkrétních práv kontaktujte pověřenou osobu, která je níže na této stránce.

 ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cukrářství Miroslava Sýkorová pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SFTP. Data jsou ukládána do cloudu v žádném případě na lokálním počítači.

Více informací o HTTPS v zásadách bezpečnosti.

Ukládání dat na počítač uživatele

PRAVIDLA COOKIES WEBOVÉ STRÁNKY

Proč používáme cookies a jak je vypnout a odstranit z prohlížeče – Více informací zde.

 

SPECIFICKÉ POUŽITÍ OSOBNÍCH DAT

Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, které subjekt poskytl on-line pouze pro účely, které vám byly sděleny.

  • pro konec přímo související s účelem, pro který byly osobní údaje shromážděny
  • je vyžadováno zákonem nebo nařízením vládních nebo soudních orgánů

 BEZPEČNOST DAT

Správce přijme veškerá potřebná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neúmyslným nebo protiprávním smazáním, úpravou nebo ztrátou a proti neoprávněnému přenosu nebo neoprávněnému přístupu. Pokoušíme se omezit přístup k databázi neoprávněným uživatelům. Nemůžeme však zaručit, že neoprávněný uživatel nebude mít přístup.

Více informací Zásady bezpečnosti

Mazání a odstranění osobních dat

Vaše údaje budou smazány co nejrychleji a co nejdříve, jakmile zpracujeme vaši záležitost nebo vaše žádost je uzavřena, nebo pokud o to požádáte.

Expirace osobních dat – po vypršení oprávnění ke zpracování nejsou nadále zpracovávány osobní údaje, ale jsou stále archivovány v plném rozsahu v době 182 dnů. Po uplynutí této doby budou archivované osobní údaje automaticky odstraněny a nebudou archivovány v žádném systému Webové stránky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo obavy ohledně těchto podmínek a zásad ochrany osobních údajů kontaktujte pověřenou osobu, která je níže na této stránce.

Také můžete přímo na Webové stránce požádat o své osobní údaje, které jsme shromáždili o subjektu a vyplnit příslušný formulář Žádost o osobní údaje. Po přijetí Vaší žádosti, lze osobní data zkontrolovat nebo požádat o okamžité vymazání osobních dat.

Údaje pro reklamní systémy

Cukrářství Miroslava Sýkorová nepoužívá žádný způsob dat určených pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely nebo pro účely třetích stran.

Údržba a správa webové stránky

Správce stránek si vyhrazuje právo kdykoli a za jakýchkoli okolností odstranit osobní informace poskytnuté uživateli, zákazníky nebo jinak. Dále si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale přerušit nebo ukončit přístup uživatelů k veškerému obsahu Webové stránky nebo jeho části bez předchozího oznámení.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Cukrářství Miroslava Sýkorová nemá povinnost zřizovat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ( ve smyslu článku č.37 Nařízení …). Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá Miroslava Sýkorová ( tel.: +420 737 329 221, email: info@cukrarstvisykorova.cz)

Switch to light style Switch to dark style